SZÉKHELYINTÉZMÉNY

SORSZÁM

NÉV

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG-SZAKKÉPZETTSÉG

1. BORZA BEÁTA főigazgató általános iskolai tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)
2.  SÁRI PÉTER ATTILÁNÉ
 
általános
főigazgató-helyettes
általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, mentálhigiénes szakember, szakvizsgázott pedagógus (közoktatás vezetői), szakvizsgázott pedagógus (tankerület-igazgatási és köznevelési vezető)
3.

FERENCZ JUDIT

főigazgató-helyettes

gyógypedagógus

kistérségi tanügyigazgatási szakértő, gyógypedagógiai oligofrénpedagógia szakos tanár, általános iskolai tanító

4.

HAJNÓCZINÉ MOLNÁR TERÉZ

gyógypedagógus - logopédus

oligofrénpedagógia –logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanár,

5.

KOVÁCSNÉ SIMON MÁRIA

gyógypedagógus- logopédus

szakvizsgázott pedagógus, tanító (magyar nyelv és irodalom területén, gyógypedagógus. logopédia szakos tanár

6.

MÁRIÁN BLANKA

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiai szakos tanár, sportedző, tanító (testnevelés és sport műveltség terület)

7.

SZENTPÉTERI- TÓTH JUDIT

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

8.

PÉTER ÉVA

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiai szakos tanár, általános iskolai tanító

9.

GYÖRFFY EMESE

pszichológus

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológia szakos tanár, óvodapedagógus

10.

HARANGI LŐRINC

pszichológus

pedagógiai szakpszichológus, pszichológus

11.

KASKÖTŐ IBOLYA

pszichológus

tanácsadás pszichológia, pszichológus- és pszichológia szakos középiskolai tanár

12.

KOZMÁNÉ PÁLYI NÓRA

pszichológus

pedagógiai szakpszichológus, pszichológus

13.

HORVÁTHNÉ LADÁNYI KORNÉLIA

pszichológus

tanácsadó szakpszichológus, krízis tanácsadás specializációval, pszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár

14.

ANGYAL ZITA

ügyviteli dolgozó

érettségi, gépíró és gyorsíró, számítógépkezelő

15.

HAMAR BARBARA ügyviteli dolgozó érettségi, pénzügyi-számviteli ügyintéző

16.

FÖLDI ZSUZSANNA

szakszolgálati titkár

művelődésszervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető, ügykezelői alapviszga, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,

17.

CRISTESCU ÉVA

szakszolgálati tikár

gazdasági informatikus, érettségi, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, gyermek és ifjúsági felügyelő, gyógypedagógiai segítő munkatárs

18.

TÓTH ISTVÁN

rendszergazda

számítástechnikai szoftverüzemeltető, web- programozó, számítástechnikai programozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező

19. OLÁHNÉ DR. SZEREMLEI ERZSÉBET szakszolgálati titkár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, jogász, munkügyi jogász
20. TÓTHNÉ SZOMBATI ENIKŐ
pszichológus  okleveles pszichológus (tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány), tanácsadó szakpszichológus (családi és párkapcsolati specifikációval)