Hajdú-Bihar Megyesi Pedagógiai Szakszolgálat

Debreceni Tagintézménye

 

Intézményünk három telephellyel működik, illetve a logopédusok, a fejlesztőpedagógusok, az óvodapszichológusok és a gyógytestnevelők a város számos intézményében (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, szociális intézmények) végeznek szakszolgálai feladatokat.

 

 

Telephelyeink:

 

1.     Ügyviteli hely:

4034 Debrecen, Faraktár u. 65.

tel.: 52/416-149

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

     Pedagógiai szakszolgálati alapfeldatok:

·       gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

·       szakértői bizottsági tevékenység

·       nevelési tanácsadás

·       logopédiai ellátás

·       konduktív pedagógiai ellátás

·       gyógytestnevelés

·       iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

·       kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.     4027 Debrecen, Ibolya u. 24.

tel.: +36-30-941 0743

 

      Pedagógiai szakszolgálati alapfeldatok:

·       gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

·       nevelési tanácsadás

·       logopédiai ellátás

 

 

 

 

3.     4032 Debrecen, Jerikó u. 17.-21.

 

      Pedagógiai szakszolgálati alapfeldatok:

·       nevelési tanácsadás

·       logopédiai ellátás

 

 

 

 

Működési rend:

 

Tagintézményünk működési körzetébe tartozik a Debreceni Járás területén lévő köznevelési intézményekbe járó gyermekek, tanulók, azok szüleinek, az oktatási intézmények pedagógusainak ellátása. A Tagintézmény az Intézmény működési rendjével azonos módon, egész évben folyamatosan működik.

 

 

 

Szolgáltatásaink:

Valamennyi telephely vizsgáló, terápiás, fejlesztő helyisége maximális kihasználtsággal, jó felszereltséggel működik. A feladatellátás infrastrukturális feltételei folyamatosan javulnak, korszerűsödnek.

 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás:

Célja a  komplex koragyermekkori intervenció és prevenció. Elhivatott, innovatív szakembereink magas szintű munkájukkal elősegítik a gyermekek fejlődését, erősítik a család kompetenciáit, támogatják a gyermekek és a családok társadalmi inklúzióját.

Tevékenységek az ellátás során:

  • komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében
  • komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás
  • az illetékes szakértői bizottság által kibocsájtott szakvélemény alapján, a korai fejlesztést igénylő gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztése
  • a fejlesztésben résztvevő gyermekek társas, kommunikációs és nyelvi készségeinek fejlesztése, mozgásfejlesztése
  • a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fejlesztésben résztvevő gyermekek beosztása egyéni vagy csoportos fejlesztésre, illetve egyéni és csoportos fejlesztése

 

Járási szakértői bizottsági tevékenység:

Jól képzett szakembereink az állapotmegismerés keretében komplex gyógypedagógiai - pedagógiai - pszichológiai vizsgálatot végeznek, a vizsgálatról részletes járási szakértői véleményt készítenek, a felülvizsgálatok során az előzőleg felállított diagnózis megalapozottságát, a fejlesztés eredményességét vizsgálják. Diagnosztikus munkájukban a fejlődésdiagnosztikai szemléletet alkalmazzák.

Tevékenységek az ellátás során:

·       komplex gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása

·       sajátos nevelési igény gyanúja esetén a megyei szakértői bizottság vizsgálatának a kezdeményezése

·       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására irányuló vizsgálat

·       18 hónap alatti, szakorvosi javaslattal rendelkező gyermekek részére vizsgálatok elvégzése a korai fejlesztés igénybevételéhez

·       járási szakértői vélemények készítése

Nevelési tanácsadás:

A nevelési tanácsadás keretei között egymásra épülő, összehangolt munkát végeznek mind a pszichológusok, mind a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok, melynek során szakemberekeink diagnosztikus, konzultációs és terápiás munkát  végezve segítik a járásunkhoz tartozó gyermekek, tanulók, fiatalok és  családjaik fejlődését, lelki egészségét.

 

Tevékenységek az ellátás során:

·       komplex gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat, szakvélemények készítése

·       pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai fejlesztés, terápia

·       támogató segítség nyújtása a gyermekek családi és óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához

·       komplex képesség- , illetve részképességek fejlesztése

·       tanulási nehézségek prevenciós és terápiás ellátása

·       mozgásállapot vizsgálata és terápiás fejlesztése

·       egyéni és csoportos fejlesztések, terápiák

·       tanácsadás szülőknek, szakmai konzultáció  a  gyermekkel foglalkozó szakembereknek

 

 

Logopédiai ellátás:

Szakszolgálatunk tapasztalt logopédusai az általuk végzett szűrések eredményei alapján végzik feladatellátási tevékenységeiket a város óvodáiban és iskoláiban. Konzultációs és terápiás munkájuk által segítik a gyermekek és tanulók beszédének,  nyelvi képességeinek fejlődését.

Tevékenységek az ellátás során:

·       logopédiai ellátást igénylő gyermekek logopédiai vizsgálata

·       három és öt éves gyermekek folyamatos szűrése

·       egyéni terápiák, tanácsadás

·       kapcsolattartás szülőkkel, pedagógusokkal, más szakemberekkel

 

 

Konduktív ellátás:

Az alapfeladat ellátása során elkötelezett konduktoraink segítik a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelését, fejlesztését és gondozását, illetve rávezetik  a klienseket az önálló feladatok elvégzésének megoldási módjára és annak begyakorlásra. Foglalkozásaikon a gyermek életkori és egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos formában, mondókákkal, dalokkal színesítve végzik fejlesztő tevékenyégüket.

Tevékenységek az ellátás során:

·       konduktív megfigyelés a gyermek minden funkciójára, tevékenységére kiterjedően

·       komplex konduktív pedagógiai fejlesztés a gyermek minden tevékenységére, a család életmódjára, szemléletére kiterjedően

·       otthoni program kialakítása a szülővel együttműködve

Gyógytestnevelés:

A gyógytestnevelési ellátások körzeti központokban valósulnak meg, melyet jól képzett, szakmailag tapasztalt gyógytestnevelőink  valósítanak meg. A gyógytestnevelés, illetve úszás órákon a gyermekek speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása történik az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalása alapján.

 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:

Tagintézményünkben az iskola- és óvodapszichológusok koordinátora által történik az ellátás biztosítása, melynek során a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése valósul meg.

 

Tevékenységek:

·       krízisintervenció

·       egyéni konzultáció

·       csoportos esetmegbeszélés pedagógusok számára

 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása:

Tagintézményünk koordinációs tevékenysége során segíti a nevelési- oktatási intézmények tehetséggondozó tevékenységét, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatását.

Tehetségkoordinátoraink biztosítják az egyéni konzultációt, tehetség-tanácsadást szülők, pedagógusok számára, illetve csoportos tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak.

·       korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, gondozás

 

Együttműködő bizalommal várjuk az érdeklődőket tagintézményünk elérhetőségein keresztül.