HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TAGINTÉZMÉNY

Sorszám

NÉV

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG/SZAKKÉPZETTSÉG

 1.

DR BÉRCZESNÉ KOVÁCS ADRIENN (GYED)

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tanító (ember és társadalom műveltségi területen)

 2.

BIHARINÉ HŐGYE EDINA

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus

3. HODOSI TAMARA gyógypedagógus gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és szomatopedagógia szakirányon
4. KAPROS ANIKÓ fejlesztőpedagógus szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott pedagógus (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen)

 5.

KATHYNÉ SLAKTA SAROLTA

Igazgató

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus- logopédia szakos tanár,  szakvizsgázott pedagógus differenciáló fejlesztő pedagógia szakirányon,  általános iskolai tanító, közoktatás vezető

6. KISSOVÁ TAMARA pszichológus viselkedéselemző, okleveles egészségpszichológus
7. DR. LAJOSNÉ DÓKA TÍMEA gyógypedagógus, logopédus oligofrénpedagógia- pszichológia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (Játék- és szabadidő pedagógia)

 8.

MOLNÁRNÉ TÓTH ERIKA

Igazgató-helyettes

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, művelődésszervező, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, művelődésszervező

9. NAGYNÉ OROSZ CSILLA fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív differenciáló pedagógia, óvodapedagógus, szociálpedagógus

 10.

NAGYNÉ SÖRÖS EMŐKE (GYED)

pszichológus

okleveles pszichológus (tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány), tanácsadó szakpszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 11.

OROSZNÉ ERDEI GABRIELLA

gyógytestnevelő

tanító (magyar nyelv és irodalom műv. terület), testnevelés és sport műveltségi terület, gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

 12.

PAPP-VARGA ESZTER pszichológus  okleveles pszichológus (fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia), gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és logopédia szakirányon

 13.

PÁNYA JUDIT

pszichológus

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia szakpszichológus, pszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

14. DR. SZABÓ CSABÁNÉ fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus (tanulási zavarok preventív pedagógusa), magyar- ének-zene szakos általános iskolai tanár

 15.

SZEKERESNÉ KOMJÁTI ANIKÓ

gyógypedagógus

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), szakvizsgázott pedagógus (differenciáló és fejlesztő pedagógia), szociálpedagógus

16. TÓVIZI ANITA gyógytestnevelő tanító- gyógytestnevelés, általános iskolai tanító (testnevelés)

 17.

VÁRADI ÉVA

pszichológus

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus (pszichológia szakos tanár)

 18.

ZSEBEHÁZY-RÁKOS PIROSKA

pszichológus

pedagógiai szakpszichológus, pszichológus- pszichológus szakfordító

19.

ERDŐS ANIKÓ

szakszolgálati titkár

iskolatitkár, érettségi, számítógép kezelő, menedzser asszisztens, kereskedő- vállalkozó

20.

OROSZ TÜNDE

ügyviteli dolgozó

érettségi, gép és gyorsíró