HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TAGINTÉZMÉNY

Sorszám

NÉV

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG/SZAKKÉPZETTSÉG

 1.

DR BÉRCZESNÉ KOVÁCS ADRIENN

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tanító (ember és társadalom műveltségi területen)

 2.

BIHARINÉ HŐGYE EDINA

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus

 3.

KATHYNÉ SLAKTA SAROLTA

Igazgató

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus- logopédia szakos tanár,  szakvizsgázott pedagógus differenciáló fejlesztő pedagógia szakirányon,  általános iskolai tanító, közoktatás vezető

 4.

MOLNÁRNÉ TÓTH ERIKA

Igazgató-helyettes

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, művelődésszervező, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, művelődésszervező

 5.

DR SZABÓ CSABÁNÉ

fejlesztőpedagógus

fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus- tanulási zavarok preventív pedagógia területén, magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár,

 6.

NAGYNÉ OROSZ CSILLA

fejlesztőpedagógus

fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív differenciáló pedagógia, óvodapedagógus, szociálpedagógus

 7.

 KAPROS ANIKÓ  fejlesztőpedagógus  szociálpedagógus, szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő-differenciáló szakpedagógus)

 8.

DR LAJOSNÉ DÓKA TÍMEA

gyógypedagógus-logopédus

oligofrénpedagógia-pszichológia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (A preventív és differenciáló nevelés, játék- és szabadidő pedagógia)

 9.

SZEKERESNÉ KOMJÁTI ANIKÓ

gyógypedagógus

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógus szakos tanár), szakvizsgázott pedagógus (differenciáló és fejlesztő pedagógiai), szociálpedagógus,

 10.

VÁRADI ÉVA

pszichológus

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológia szakos tanár

 11.

ZSEBEHÁZY-RÁKOS PIROSKA

pszichológus

pszichológus, klinikai gyermek és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológiai szakfordító

 12.

PÁNYA JUDIT PATRICIA

pszichológus

okleveles pszichológus, klinikai gyermek és mentálhigiéniai szakpszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens

 13.

NAGYNÉ SÖRÖS EMŐKE

pszichológus

okleveles pszichológus (tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány, mesterfokozat), tanácsadó szakpszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 14.

LELESZNÉ MÁTYÁS ANDREA

gyógytestnevelő

gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus, földrajzszakos általános iskolai tanár, testnevelés általános iskolai tanár

 15.

ERDŐS ANIKÓ

szakszolgálati titkár

iskolatitkár, érettségi, számítógép kezelő, menedzser asszisztens, kereskedő- vállalkozó

 16.

OROSZ TÜNDE

ügyviteli dolgozó

érettségi, gép és gyorsíró

17. VARGA ESZTER
pszichológus  okleveles pszichológus, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és logopédiája szakirányon
18. KISSOVÁ TAMARA
pszichológus viselkedéselemző, okleveles egészségpszichológus