DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI
Sorszám Név Munkakör Végzettség
1. Baloghné Bigus Angéla fejlesztő pedagógus oklevles teológus, fejlesztő pedagógus, történelem szakos tanár
2. Bátori Éva Katalin gyógypedagógus gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő
3. Barkócziné Linzenbold Erika
Igazgató-helyettes
fejlesztő pedagógus
általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen
4. Csáki Leonóra Virág iskola- és óvodapszichológia koordinátora klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, pszichológus
5. Deli Gyuláné fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakvizsga tanító zsak
6. Dobi Erzsébet gyógypedagógus általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógia tanár, okleveles tehetségfejlesztő tanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
7. Dónát Ildikó pszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus
8. Erdős Mónika gyógypedagógus óvodapedagógus és szociálpedagógus, gyógypedagógus, szomato-pedagógia szakos tanár
9. Gállné Vizler Beáta pszichológus pszichológus, néprajz szak - etnográfus
10. Gálné Sós Ildikó gyógytestnevelő tanár általános iskolai gyógytestnevelő tanár, orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
11. Gerőcs Adél Anna fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító fejlesztési (diferenciáló) szakvizsga
12. Horákné Béres Zsuzsanna
gyógypedagógus
általános iskolai tanító, gyógypedagógiai oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatásvezető, művelődésszervező, ECDL
13. Jónás Péter  pszichológus viselkedéselemző, grafológus, okleveles pszichológus
14. Kacsoh Emese logopédus gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen
15. Kató Szabolcs pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus 
16. Kegyesné Szemerédi Szilvia gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógia, pszichopedagógia szakos tanár, tanügyigazgatási szakértő,  speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
17. Keresztes Adrienn konduktor konduktor, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
18. Kóczonné Börcsök Erika fejlesztő pedagógus szakvizsgázott gyakorlatvezető, szakvizsgázott pedagógus (tanító-fejlesztő pedagógiájú), általános iskolai tanító
19. Klapkáné Mercz Zsuzsanna  fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
20. Kotánné Kádár Éva pszichológus pszichológus, pedagógiai szakpszichológus (gyermek- és ifjúságvédelem, nevelési tanácsadás és iskolapszichológia specializáció)
21. Kovácsné Szabó Sarolta logopédus Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
22. Kummer Kármen logopédus óvodapedagógus, gyógypedagógus logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
23. Kun Anett pszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus 
24. Kun Hedvig logopédus gyógypedagógus logopédia szakos tanár, általános iskolai tanító, grafológus
25. Lakatosné Deák Ágnes
Igazgató
gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és szomatopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár
26. Lévainé Marsi Judit fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító fejlesztési (diferenciáló) szakvizsga
27. Macskásné Kotlóczki Ildikó tehetséggondozó koordinátor általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
28. Molnár Zita Judit gyógypedagógus történelem – énekzene szakos általános iskolai tanár, Gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Drámapedagógia szakos tanár
29. Barak-Monár Zsuzsanna pszichológus pszichológia és pszichológus szakfordító
30. Nagy Éva Veronika fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító , fejlesztéssi (differenciáló) szakvizsga, mérlegképes könyvelő
31. Nagy Irén Andrea gyógytestnevelő tanár óvónő, gyógytestnevelő, gyógytestnevelő tanár és szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
32. Nagy Józsefné logopédus gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, általános iskolai tanító, óvónő, az inkluzív nevelés okleveles tanára
33. Nagy Veronika  pszichológus pszichológia-angol szakfordító 
34. Négyessiné Marján Éva fejlesztő pedagógus szakvizsgázott pedagógus, testnevelés szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
35. Osgyánné Mile Zsuzsanna logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon, általános iskolai tanító és református hitoktató
36. Ojo Nóra  pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus
37.  Kósa Erika gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő tanár, orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
38. Papp Zita konduktor konduktor 
39. Páskuly Gábor gyógytestnevelő tanár testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
40. Pókay Beáta gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területen)
41. Pózmán Katalin gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
42. Prem Ingrid pszichológus  okleveles pszichológus, okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár
43. Ruszkabányai Viktorné Rácz Sarolta logopédus gyógypedagógus , logopédiai szakirányon, angol nyelvtanár - kommunikációs szakember
44. Szabóné Szigeti Bernadett  fejlesztő pedagógus óvónő, általános iskolai hitoktató, óvodapedagógus, számítógép-kezelő, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen
45. Szarvas Szimonetta Petra pszichológus 
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, okleveles pszichológus, gyermekklinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 
46. Szepesi Anikó Irén gyógypedagógus általános iskolai tanító, oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár , szakvizsgázott pedagógus
47. Ujlaky-Nagy Marianna gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus , értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, etnográfus-néprajz-pedagógia szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens
48. Vetési Réka gyógytestnevelő tanár okleveles testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár szak, sportedző
49. Wladimírné Krivián Krisztina pszichológus klinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológus szakfordító
50. Dalanics-Molnár Ágnes gyógypedagógus gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, pedagógia alapszakos bölcsész
51. Deckner Szilvia pszichológus klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológiai szakos tanár
52. Szilágyi Mariann gyógypedagógus  történelem szakos tanár, szociálpedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
53. Szászné Fülöp Anita logopédus gyógypedagógus logopédia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
54. Taizsné Miglódi Anita gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető), látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógiai tanár,
55. Tóth Enikő Ilona pszichológus pszichológus
56. Vágóné Kondor Éva logopédus szakvizsgázott pedagógus, református hitoktató, gyógypedagógus, gyógypedagógus-logopédia szakos tanár és gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta
57. Varga Réka pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus
58. Bézi-Varga Beatrix gyógytornász gyógytornász-fizioterapeuta
59. Biró Zoltánné takarítónő 8 általános iskola
60. Barna Beáta Irma  ügyviteli dolgozó  érettségi, építésztechnikus, humánpolitikai fejlsztő és gazdálkodó, társadalombiztosítási ügyintéző
61. Mogyorósi Anikó ügyviteli dolgozó jogi asszisztens, irodavezető, TB ügyintéző, számítógép-kezelő, érettségi
62. Nagy Eszter Réka gyógypedagógiai asszisztens érettségi, gyógypedagógiai segítő munkatárs
63. Pintye Józsefné ügyviteli dolgozó érettségi, képesített könyvelői, vállalati terverző statisztikus

64.

Kovács Dóra gyógytornász  gyógytornász-fizioterapeuta 
65. Czere Ernő udvaros háztartási gép szerelő
66. Gulyásné Kléh Alexandra logopédus francia nyelv és irodalom tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon
67. Végső Klaudia pszichológus okleveles pszichológus
68. Szokolai Krisztina gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai segítő munkatárs