DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI
Sorszám Név Munkakör Végzettség
1. Baloghné Bigus Angéla fejlesztő pedagógus oklevles teológus, fejlesztő pedagógus, történelem szakos tanár
2. Bátori Éva Katalin gyógypedagógus gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő
3. Barkócziné Linzenbold Erika
Igazgató-helyettes
fejlesztő pedagógus
általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen
4. Csáki Leonóra Virág iskola- és óvodapszichológia koordinátora klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, pszichológus
5. CZÓK DOROTTYA pszichológus viselkedéselemző, okleveles egészségpszichológus, grafológus
6. Deli Gyuláné fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakvizsga tanító zsak
7. Dobi Erzsébet gyógypedagógus általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógia tanár, okleveles tehetségfejlesztő tanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
8. Dónát Ildikó pszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus
9. Erdős Mónika gyógypedagógus óvodapedagógus és szociálpedagógus, gyógypedagógus, szomato-pedagógia szakos tanár
10. Gállné Vizler Beáta pszichológus pszichológus, néprajz szak - etnográfus
11. Gálné Sós Ildikó gyógytestnevelő tanár általános iskolai gyógytestnevelő tanár, orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
12. Gerőcs Adél fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító fejlesztési (diferenciáló) szakvizsga
13. Horákné Béres Zsuzsanna
gyógypedagógus
általános iskolai tanító, gyógypedagógiai oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatásvezető, művelődésszervező, ECDL
14. Jónás Péter
 pszichológus viselkedéselemző, grafológus, okleveles pszichológus
15. Kacsoh Emese
logopédus gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen
16. Kató Szabolcs
pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus 
17. Kegyesné Szemerédi Szilvia gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógia, pszichopedagógia szakos tanár, tanügyigazgatási szakértő,  speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
18. Keresztes Adrienn konduktor konduktor, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
19. Kóczonné Börcsök Erika fejlesztő pedagógus szakvizsgázott gyakorlatvezető, szakvizsgázott pedagógus (tanító-fejlesztő pedagógiájú), általános iskolai tanító
20. Klapkáné Mercz Zsuzsanna  fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
21. Kotánné Kádár Éva pszichológus pszichológus, pedagógiai szakpszichológus (gyermek- és ifjúságvédelem, nevelési tanácsadás és iskolapszichológia specializáció)
22. Kovácsné Szabó Sarolta logopédus Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
23. Kummer Kármen logopédus óvodapedagógus, gyógypedagógus logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
24. Kun Anett
pszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus 
25. Kun Hedvig logopédus gyógypedagógus logopédia szakos tanár, általános iskolai tanító, grafológus
26. Laboda Ferenc gyógytestnevelő tanár  okleveles általános iskolai földrajztanár, testnevelés szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár
27. Lakatosné Deák Ágnes
Igazgató
gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és szomatopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár
28. Lévainé Marsi Judit fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító fejlesztési (diferenciáló) szakvizsga
29. Ludman Szilvia tehetséggondozó koordinátor magyar nyelv és irodalom - történelem szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területen)
30. Molnár Zita Judit gyógypedagógus történelem – énekzene szakos általános iskolai tanár, Gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Drámapedagógia szakos tanár
31. Barak-Monár Zsuzsanna pszichológus pszichológia és pszichológus szakfordító
32. Nagy Éva Veronika fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító, tanító , fejlesztéssi (differenciáló) szakvizsga, mérlegképes könyvelő
33. Nagy Irén Andrea gyógytestnevelő tanár óvónő, gyógytestnevelő, gyógytestnevelő tanár és szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
34. Nagy Józsefné logopédus gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, általános iskolai tanító, óvónő, az inkluzív nevelés okleveles tanára
35. Nagy Veronika
 pszichológus pszichológia-angol szakfordító 
36. Négyessiné Marján Éva fejlesztő pedagógus szakvizsgázott pedagógus, testnevelés szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
37. Osgyánné Mile Zsuzsanna logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon, általános iskolai tanító és református hitoktató
38. Ojo Nóra
 pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus
39. Pallainé Kósa Erika gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő tanár, orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
40. Papp Zita
konduktor konduktor 
41. Páskuly Gábor
gyógytestnevelő tanár testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
42. Pókay Beáta gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területen)
43. Pózmán Katalin gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
44. Prem Ingrid
pszichológus  okleveles pszichológus, okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár
45. Ruszkabányai Viktorné Rácz Sarolta logopédus gyógypedagógus , logopédiai szakirányon, angol nyelvtanár - kommunikációs szakember
46. Szabóné Szigeti Bernadett  fejlesztő pedagógus óvónő, általános iskolai hitoktató, óvodapedagógus, számítógép-kezelő, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen
47. Szarvas Szimonetta Petra pszichológus 
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, okleveles pszichológus, gyermekklinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 
48. Szepesi Anikó Irén gyógypedagógus általános iskolai tanító, oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár , szakvizsgázott pedagógus
49. Ujlaky-Nagy Marianna gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus , értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, etnográfus-néprajz-pedagógia szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens
50. Vetési Réka gyógytestnevelő tanár okleveles testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár szak, sportedző
51. Wladimírné Krivián Krisztina pszichológus klinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológus szakfordító
52. Dalanics-Molnár Ágnes gyógypedagógus gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, pedagógia alapszakos bölcsész
53. Deckner Szilvia pszichológus klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológiai szakos tanár
54. Szilágyi Mariann gyógypedagógus  történelem szakos tanár, szociálpedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
55. Szászné Fülöp Anita logopédus gyógypedagógus logopédia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
56. Taizsné Miglódi Anita gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető), látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógiai tanár,
57. Tóth Enikő Ilona
pszichológus pszichológus
58. Vágóné Kondor Éva logopédus szakvizsgázott pedagógus, református hitoktató, gyógypedagógus, gyógypedagógus-logopédia szakos tanár és gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta
59. Varga Réka
pszichológus  viselkedéselemző, okleveles pszichológus
60. Bézi-Varga Beatrix gyógytornász gyógytornász-fizioterapeuta
61. Biró Zoltánné takarítónő 8 általános iskola
62. Barna Beáta Irma  ügyviteli dolgozó  érettségi, építésztechnikus, humánpolitikai fejlsztő és gazdálkodó, társadalombiztosítási ügyintéző
63. Mogyorósi Anikó ügyviteli dolgozó jogi asszisztens, irodavezető, TB ügyintéző, számítógép-kezelő, érettségi
64. Nagy Eszter Réka gyógypedagógiai asszisztens érettségi, gyógypedagógiai segítő munkatárs
65. Pintye Józsefné ügyviteli dolgozó érettségi, képesített könyvelői, vállalati terverző statisztikus
66. Kovács Dóra
gyógytornász  gyógytornász-fizioterapeuta