HAJDÚSZOBOSZLÓI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI
Sorszám NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG-SZAKKÉPZETTSÉG
1 GARAINÉ TÓTH ÉVA
igazgató
gyógypedagógus
közoktatási vezető; speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus; gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár; óvodapedagógus
2 VASTAG CSILLA ANITA
igazgató-helyettes
pszichológus
okleveles pszichológus, egészség –és klinikai pszichológia, személyiségpszichológia szakirány
3

BERTLINÉ

PALCZERT MELINDA IVETT

pszichológus pszichológia tanár,  tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval
4 CSÁSZINÉ SZÉLES ÉVA pszichológus tanácsadó szakpszichológus, krízis-tanácsadás specializációval; pszichológus, pszichológia szakos tanár
5

DR. GYÖRGYINÉ

DR. HARSÁNYI JUDIT

pszichológus pszichológia doktor; klinikai szakpszichológus; pszichológus, pszichológia szakos tanár
6 DR. SASS IMRÉNÉ gyógypedagógus-logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
7 FARKAS ORSOLYA fejlesztőpedagógus szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő óvodapedagógus szakirányon, óvodapedagógus
8 GÁLNÉ ERZSE JUDIT gyógytestnevelő gyógytestnevelő tanár; biológia-testnevelés szakos tanár; úszás sportedző
9 KARÁSZI-BENCSIK MARIANNA gyógypedagógus szociálpedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
10 KÁROLYINÉ PÉCSI ÉVA gyógypedagógus-logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon
       11 KOVÁCSNÉ PAPP LÍVIA pszichológus pszichológus, klinikai szakpszichológus
       12 MILÉNÉ GALAJDA ERIKA fejlesztőpedagógus szakvizsgázott pedagógus; fejlesztési (differenciáló) szakirányon, általános iskolai tanító
13 NÉMETH EDIT    gyógypedagógus-logopédus szakvizsgázott pedagógus; oligofrénpedagógia- logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
14 OLÁH LÁSZLÓNÉ gyógypedagógus
szakvizsgázott pedagógus; gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár; óvónő,
mesterpedagógus
15 ŐZNÉ CZAKÓ ÉVA fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott pedagógus; fejlesztési (differenciáló) szakirányon, általános iskolai tanító-hitoktató,
mesterpedagógus
16 PELES-NAGY MARIANNA gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár; tanító (ember és társadalom műveltségterületén); kommunikáció
17 RÁKÓCZI-RÉTYI SZILVIA gyógypedagógus szociálpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott pedagógiája szakirány
18 SOÓS CSILLA gyógypedagógus-logopédus
szakvizsgázott pedagógus; szurdopedagógia szakos gyógypedagógia tanár; oligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár;
mesterpedagógus
19 SZABÓ TÜNDE pszichológus Okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus
20 SZABÓNÉ BUDAI ILDIKÓ gyógypedagógus-logopédus oligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár
21 SZENTESI-RŐTH ERIKA gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus; gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár; szociálpedagógus
22 VERDES ANDREA pszichológus tanácsadó szakpszichológus, krízistanácsadás specializációval; pszichológus
23 ZSIGMOND MÓNIKA gyógypedagógus-logopédus szakvizsgázott pedagógus; gyógypedagógus logopédia szakirányon; általános iskolai tanító
  SZILÁGYI- BENEDEK RÉKA BARBARA konduktor konduktor
  SZMUTKÓ ANETT pszichológus pszichológus, egészség –és klinikai pszichológia, személyiségpszichológia szakirány
  VIGH-SMIDRÓCZKI ADRIENN pszichológus klinikai szakpszichológus; okleveles egészségpszichológus; viselkedéselemző
  LUKÁCS PÉTER pszichológus közoktatási vezető; tanácsadó szakpszichológus, krízis-tanácsadás specializációval; pszichológus, pszichológia szakos tanár
24 BÖKÖNYI ÉVA ügyviteli alkalmazott gyors és gépíró; érettségi
25 DÓRÓ ALBERTNÉ ügyviteli alkalmazott érettségi, mérlegképes könyvelő
  TÓTHNÉ CZEGLÉDI ERZSÉBET gyógytestnevelő gyógytestnevelő tanár
  LITKEI ENIKŐ pszichológus Okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus
  PINCZÉS ANIKÓ gyógypedahógus-logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár